SÍLVIA MUROS

 

 Arquitecta Tècnica + Enginyera d'Edificació

 

 

 

 

  

 

Coordinació de seguretat - ITE - Projectes - Direcció d'obra - Reformes -Rehabilitació - Cèdules d'habitabilitat - Certificats energètics - Llicències d'obres - Tramitacions i Gestió d'obres - Informes Tècnics

Carrer Sant Pau, 84 bis 08911 Badalona (Barcelona)

 

Sílvia Muros - Arquitecta tècnica  |  silvia.muros@apabcn.cat Tel. 628314181